O Szkole

Szkoła odbywa się w kazdy poniedziałek o 7 wieczorem.

Zajęcia są w dwóch językach, angielskim i polskim, w miarę potrzeb.

Materiały i tematy są ciągle udoskonalane. Każdego roku są dodawane nowe tematy. Poświęceniem i modlitwami, ciągle podążamy za Bogiem, aby szkoła podążała właściwym kierunkiem.

Pokrywamy 120 godzin zajęć co prowadzi do otrzymania dyplomu.

Szkoła składa się z 3 semestrów: Pierwszy obejmuje osobisty rozwój, zagojenie ran z przeszłości i pokonwywanie trudności. Drugi semestr obejmuje rozwój duchowy a Trzeci semestr odkrywanie Twojej misji i gromadzenie dyscypliny aby ją wypełnić. Skupiamy się na budowaniu charakteru, uczeniu się jak stworzyć Boże środowisko, na ciężkiej pracy, odpowiedzialności i jak przejmować inicjatywę. Uczymy się dyscypliny i jak używać ją w Naszych życiach. Uczymy naszych uczniów publicznych przemówień, poprzez dawanie możliwości do nauczania podczas Studium Biblijnego, spotkania modlitewnego i podczas Nabożeństwa. Uczymy naszych uczniów aby inwestowali w siebie, poprzez branie udziału w konferencjach, czytanie rekomendowanych książek i słuchanie poszczególnych kazań. Uczymy jak wyciągać ważne informacje i starannie wykonywać instruckje.

Szkoła jest dla każdego, kto pragnie polepszyć wiedzę o Bogu i zastosować tą wiedzę w życiu codziennym, aby znaleźć cel życia. Szkoła jest także otwarta dla uczniów z poza środowiska kościelnego. W Szkole nie ma presji, aby dołączyć do poszczególnego kościoła, gdyż wiemy, że Królestwo Boże jest większe niż kościół. Niektórzy z naszych studentów są Chrześcijanami od długiego czasu, inni są świerzymi. Niektórzy studenci posiadają stopnie naukowe, a inni nie. Po osiągnięciu wymaganego poziomu w nauce i także zastosowaniu praktycznym wiedzy, jest zaliczenie Szkoły i ceremonia inauguracyjna. Nie planujemy możliwości nie zaliczenia Szkoły, lecz istnieje możliwość, że niektorzy studenci będą potrzebować więcej czasu aby przyjąć nową wiedzę i osiągnąć wymagany poziom do zaliczenia. Będą możliwości do praktycznego zastosowania wiedzy w środy, soboty i niedziele. Studenci z innych kościołów mogą mieć praktyki w swoich kościołach.