Wizja (Cel)

Pomoże Ci osiągnąć Twój potencjał; Uzdrowić Twoją przeszłość i umocnić Twoją przyszłości oraz przygotować cię do liderstwa.

Pastorzy Gabriel i Ugochi Adams są dyrektorami Szkoły Chrześcijańskiego Rozwoju i Sukcesu. Są Pastorami Majesty House w Southampton i także są wykwalifikowanymi lekarzami.

W roku 1980, gdy byliśmy w szkole medycznej Bóg wezwał nas by  „uzdrowić moich ludzi i uczyć ich podążać moimi drogami”. Rozpoczęło to w nas podróż studiowania i głoszenia Słowa Bożego oraz nauki Jego sposobów prowadzenia posługi. Jezus jest uzdrowicielem. On jest największym lekarzem. On leczy naszą przeszłość i umacnia naszą przyszłość.

W 1998 roku Bóg dał nam obietnicę, że da nam wspaniały wzrost zarówno w życiu osobistym członków kościoła jak i samego kościoła. W 2011 roku Bóg zaczął nam pokazywać na różne sposoby, że nadszedł czas, aby przygotować zarówno nas jak i kościół na obiecane przebudzenie.

W 2012 roku narodziła się Szkoła Chrześcijańskiego Rozwoju i Sukcesu. Narodziła się z pragnienia aby pomóc Chrześcijanom dorastać i przygotować ich na nadchodzące poruszenie od Boga. Jest to droga do ukształtowania synów Boga, którzy będą nieść Jego przebudzenie na krańce ziemi, przyprowadzając rodziny, miasta, plemiona i narody do Boga.

W 2013 roku mieliśmy pierwszą inaugurację zakończenia pierwszego roku szkoły. Wszyscy nasi uczniowie biorą udział w różnych służbach, zarówno wewnątrz jak i poza kościołem.

Program Szkoły składa się z istotnych lekcji ktorych nauczyliśmy w ciągu 30 lat posługi chrześcijańskiej.

Szkoła przygotuje Cię na Twoją część w nadchodzącym Bożym przebudzeniu i w jak wykonać to do czego Bóg Cię powołał. Dowiesz się także jak ustabilizować się finansowo, bez brania udziału w tzw. wyścigu szczurów aby móc służyć Bogu.

Szkoła nie jest dla członków tylko jednego wyznania, ale jest otwarta dla każdego kto ma głód i chęć wzięcia udziału w najbliższym ruchu Boga.

Zmieni to Twój pogląd na służbę i otworzy na niezliczone, różnesposoby służenia. Nie ma rezerwowych w Królestwie Bożym. Wszyscy jesteśmy zbawieni dla celu i szczególnej misji. Dzięki łascę Boga, odkryjesz ten cel, zanim ukończysz szkołę.

W Ewangelii Łukasza roździale 10 Jezus wysłał 72-óch uczniów aby poszli do miejsc, które on wcześniej zaplanował. On najpierw dał im dokładne instrukcje. On w taki sam sposób wysyła nas w miejsca które zaplanował i chce nam dać dokładne instrukcje.

Bez jego instrukcji my wykonujemy własne rzeczy i nasza szansa na sukces jest mała. On dał im wskazówki, gdzie chciał, żeby poszli. Poinstruował ich o modlitwach, charakterze i o postawie. Nauczał ich o dysciplinie i rozwadze finansowej. Nasze zadanie dzisiaj nie różni się od ich zadania, a Bóg także pragnie nas przygotować.

Najlepszym dowodem pragnienia jest podążanie, a najlepszym dowodem wiary jest przygotowanie.