PRACA DOMOWA

30.03.2020

Lekcja 22: Boskość i człowieczeństwo Jezusa

Praca domowa:

1. Podaj 5 przykładów dlaczego Bóg przyszedł na ziemię jako człowiek?

2. Podaj 3 przykłady boskości w życiu Jezusa które zauważyłeś.